پارتیشنی که فرمت میخواهد

لطفا دقت نظر داشته باشید که پارتیشنی (درایو) که اطلاعات شما مهم است و نیاز به فرمت دارد را به هیچ عنوان فرمت نفرمایید

 

به سه دلیل پارتیشن شما نیاز به فرمت می خواهد عبارت اند از :

 

1- عدم فرمت کامل پارتیشن :

در این مورد ممکن است شما در هنگام  پروسه فرمت آن را کنسل نموده اید که درایو تا هنگامی که فرمت نشود این پیغام را نشان خواهد داد. البته فرمت سریع یا فرمت کامل فرقی در رفع این مشکل ندارد و از هرکدام که استفاده بفرمایید مشکل شما حل خواهد شد.

 

2- بد افزار ها ، ویروس ها یا خرابی فایل های سیستمی پارتیشن :

در این مورد اگر اطلاعات شما مهم است از فرمت کردن جدا اجتناب فرمایید و با دست خودتان اطلاعات مهم خود را خراب نکنید.

و اینکه در موردی که اطلاعات شما مهم نیست فرمت کردن مجاز است و دو حالت را برای شما بوجود می آورد 1- اینکه با فرمت کردن درایو شما آماده کار می شود و مشکل شما رفع می شود ، اما در مورد حالت 2- این که اگر هارد دیسک شما مشکلی داشته باشد شما با فرمت کردن مشکل هارد دیسک را دوچندان میکنید.

 

 

ساعت پاسخگویی 16_8