بازیابی انواع هارددیسک

شرکت پیام دانش با محیطی آرام ، متخصصین کارآزموده ، ابزارآلات پیشرفته و تکنولوژی برتر مطمئن ترین مرکز بازیابی اطلاعات هارد دیسک و تعمیرات سخت افزار .

بازیابی اطلاعات به هر دلیل:

1- بازیابی اطلاعات هارد دیسک هایی که بشدت بدسکتور دارند.

2- بازیابی اطلاعات هارد دیسک هایی که ضربه خورده اند و کارنمیکنند.

3- بازیابی اطلاعات هارد دیسک هایی که صداهای ناهنجار و یا تق و تق میدهند.

4- بازیابی اطلاعات  هارد دیسک هایی که در آن پارتیشن خالی از اطلاعات میباشد.

5- بازیابی اطلاعات هارد دیسک هایی که پارتیشن به قصد یا اشتباهآ فرمت شده است.

6- بازیابی اطلاعات هارد دیسک هایی که دیتکت (شناسایی در بایوس مادربرد) نمیشوند .

7- بازیابی اطلاعات هارد دیسک هایی که اطلاعات به قصد و یا اشتباهی پاک ( Delete ) شده است.

8- بازیابی اطلاعات هارد دیسک هایی که اطلاعات کد شده و با کارکترهای غیر عادی نمایش داده میشوند.

9- بازیابی اطلاعات هارد دیسک هایی که در موقع بالا آمدن سیستم عامل سیستم ریست میشود و یا هنگ میکند.

10- بازیابی اطلاعات هارد دیسک هایی که در سیستم عامل شناسایی میگردد اما ظرفیت هارددیسک درست نمیباشد.

11- بازیابی اطلاعات هارددیسک هایی که در مادربرد شناسایی میشود اما درون سیستم عامل قابل شناسایی نمیباشد

12- بازیابی اطلاعات هارددیسک هایی که در سیستم عامل شناسایی میگردد اما هیچگونه پارتیشنی ( Partition ) ندارد.

13- بازیابی اطلاعات هارددیسک هایی که جهت دسترسی هارددیسک ابتدای کار سیستم درخواست ورود رمز (پسوورد) مینماید.

14- بازیابی اطلاعات هارددیسک هایی که تمامی پارتیشنها وجود دارند اطلاعات نیز قابل دیدار است اما در زمان کپی پیغام خطا داریم.

15- بازیابی اطلاعات هارددیسک هایی که در سیستم عامل شناسایی میگردد اما فایل سیستمهای پارتیشن قابل تشخیص نیست.

16- بازیابی اطلاعات از هارددیسک هایی که در سیستم عامل شناسایی میگردد، پارتیشن ها قابل تشخیص هستند اما دسترسی به آنها ممکن نمیباشد.

17- بازیابی اطلاعات از هارددیسک هایی که در سیستم عامل شناسایی میگردد،پارتیشن ها قابل تشخیص هستند ولی در موقع دسترسی پیشنهاد فرمت کردن داده میشود.

 

 

 

 

ساعت پاسخگویی 16_8